Fesoy

Zajištění vratky DPH ze zahraničí

O nás

Společnost Fesoy s.r.o. se svou činností zaměřuje na poskytování komplexních služeb v oblasti vratek DPH ze zahraničí. Jsme ryze českou společností, ve které pracuje tým odborníků se zkušenostmi z této oblasti. Společnost Fesoy s.r.o. je moderní a neustále se rozvíjející společnost s individuálním zaměřením na každého klienta, kterému poskytujeme služby na míru.

Naše vize a poslání

Stát se jedničkou na trhu v oblasti poskytování komplexních služeb k vratkám DPH ze zahraničí a prostřednictvím našich odborníků poskytovat klientům komplexní služby v oblasti vratky DPH ze zahraničí.

Zjistěte, zda máte nárok na DPH vratku

CC Financial Providers

Jak uplatnit nárok na vrácení DPH z EU?

Tuzemský plátce daně, který má v rámci své ekonomické činnosti výdaje v jiných členských státech, má nárok na vrácení DPH z EU. Často se jedná o výdaje spojené s pracovními cestami, školením, návštěvami veletrhů, ale i o nákupy zboží, které jsou následně v téže zemi prodány v režimu přenesené daňové povinnosti, tedy bez nutnosti registrace k DPH. Pokud si podnikatel nevyžádá vrácení DPH,  stává se pro něj nákladem. Dle odhadů zůstává  až 80% této daně placené českými firmami v zahraničí a nikdy není  vrácena.

Pokud si jako tuzemský podnikatel  chcete vyžádat  vrácení DPH z EU, je třeba splnit  základní podmínky.  Být plátcem DPH v ČR, podat žádost v termínu, v min. stanovené částce a za správné období. Vlastní rozhodování o vrácení daně vždy bude probíhat podle pravidel stanovených členským státem vracení daně.

Obecně lze nárok na vrácení DPH charakterizovat takto:

 • výdaje souvisí s ekonomickou činností plátce;
 • v zemi vrácení daně se u daného typu výdaje uplatňuje nárok na odpočet daně;
 • pořízení zboží nebo služby lze prokázat daňovým dokladem a potvrzením o zaplacení.

Zda je u vašich zahraničních nákupů možné uplatnit nárok na vrácení DPH, lze ověřit na oficiálních stránkách příslušného zahraničního správce daně. Podání žádosti včetně výdajů u nichž nelze nárokovat DPH zpravidla vede k dodatečným kontrolám a prodloužení lhůty pro  vyplacení daně.

Jako příklad můžeme uvést výdaje spojené s ubytováním vyslaných  zaměstnanců do zahraničí.  Portugalská daňová správa vám vratku daně zamítne, naopak německá správa ve většině případů daň vrátí.

Ovšem každá země EU má svoje specifické požadavky, proto se neváhejte na nás obrátit s žádostí o pomoc.

Spol. Fesoy již zahájila se svými klienty proces vrácení DPH za rok 2018. V tuto chvíli můžeme potvrdit, že se nám podařilo nashromáždit doklady s částkou převyšující 50 000 € na DPH nejčastěji z pohonných hmot, dálničních poplatků/mýtného/tunelů, trajektů a parkovného.

Jaká je lhůta pro podání žádosti o vrácení DPH z EU?

Žádost o vrácení DPH z EU se podává online přes portál české daňové správy. Lhůta pro podání žádosti je vždy 30. září následujícího roku po datu vystavení daňového dokladu. V průběhu aktuálního roku lze žádosti podat vždy po skončení kalendářního čtvrtletí nebo pololetí.

Pro žádost o vratku DPH je stanovena min. hodnota daně:

 • pro žádosti za období jednoho kalendářního čtvrtletí je minimum refundované daně stanoveno na 400 €
 • v případě podání žádosti za celý kalendářní rok, je min. hodnota požadované daně stanovena na 50 €

Test nároku na vratku DPH ze zahraničí

Odpovězte na 1 až 4 otázky pro zjištění, zda máte nárok na DPH vratku. Pro více informací nás kontaktujte.

Jak funguje vrácení DPH z EU se společností FESOY?

 1. Převzetí dokladů a ověření nároku na vrácení daně
 2. Sestavení žádosti o vratku daně
 3. Podání žádosti o vratku daně
 4. Komunikace se zahraniční daňovou správou

Známe kontrolní postupy zahraničních úřadů. Proto již v samotném počátku při podání žádosti jsme schopni odhadnout požadované doplňující informace zahraničním správcem daně a ihned při odeslání žádosti předložit doprovodné průkazní doklady. Výrazně tím zkrátíme lhůtu kontroly a vratka daně je tak vyplacena v krátkých termínech.

Důležitým krokem je ověření nároku vaší společnosti na vrácení daně. Někdy je společnost zaskočena informací, že pro vrácení daně přes tzv. devátou směrnici EHS nemá nárok a daň může uplatnit pouze splněním povinnosti zpětné registrace k dani v cílové zemi.

Po kontrole daňových dokladů sestaví společnost FESOY žádost o vrácení DPH a podá ji přes daňový portál české daňové správy. Český úřad žádost postoupí cílovému úřadu. Zahraniční úřad své dotazy a požadavky zasílá přímo na společnost FESOY. My pak s vaší společností dotazy konzultujeme a podáváme úřadu písemná vysvětlení.

Postup procedury u nás:

 1. Začneme konzultací. Zjistíme, zda je váš nárok na vrácení DPH oprávněný. Mezi základní podmínky, které musíte pro uplatnění nároku na vrácení DPH z EU splnit, patří:

  • registrace k DPH v ČR;
  • absence registrace k DPH ve státě, ve kterém požadujete vrácení;
  • na území státu, ve kterém chcete požadovat vrácení DPH nevyvíjíte takové ekonomické aktivity, které by tam vedly k povinné registraci k DPH.

 2. Je-li nárok na vrácení DPH oprávněný, připravíme nezbytné dokumenty. Patří k nim plná moc, objednávka a prohlášení, které obsahuje základní údaje pro vlastní žádost.

 3. Vaše aktivita končí předáním dokladů, ze kterých má být DPH vráceno. Nemusíte osobně jezdit do naší kanceláře, doklady je možné zaslat poštou či prostřednictvím e-mailu.

  Poté veškerou iniciativu přebírají naši poradci:

  • zkontrolují doklady, aby měly všechny náležitosti;
  • zpracují žádost;
  • žádost podají přes portál MF;
  • komunikují s příslušným zahraničním správcem daně v jeho jednacím jazyce, řeší případné výzvy a odvolání.

Kontakt

Kontaktní informace

Ing. Martin Hamata
CEO
e-mail:
tel.: +420 739 242 653

Provozovatel

FESOY s.r.o.
Částkova 689/74, Lobzy (Plzeň 2-Slovany), 326 00
IČO: 08037191
DIČ: CZ08037191

Kontaktní formulář

* povinné pole